poezie a povídky vlado matuška
Vyhaslý mlýn


Vyhaslý mlýn možné básně do sbírky: Za nehty rez

Vyhaslý mlýn

zbytek vetché omítky

odráží slunce

v hlubokém úklonu

konce představeníokno beze skla závěsů

je pustou jizvou

zející hlubokým spánkem

bezzubých úst stařeckýchv chřtánu temnoty

schoulená kočka v útoku

svítí jen oči hada

k parapetu

kde vyšívá kos

trylky violy

jako by pěl naposled

volnosti švihu křídelv náhonu se voda hromadí

zdolá vyšeptanou vrbu

a mlýnským kamenem nepohne

domleto

slyšet udusané ticho

oponaformulář pro komentáře a názory k textu