poezie a povídky vlado matuška
Variace na olivy v lisu


Variace na olivy v lisu Vlado Matuška: smetiště

Variace na olivy v lisu

Variace na olivy v lisu

tolik bolesti ve škebli tepe

než se perla zrodí

snahou vypudit kámen

jenž na sval slaný tlačí

v nepohodě

v obraně

obaluje hrany – živoří se

se nesmiřujeaby pak vyloupená

nad bradavkou

nejednu svini zdobilaCaesar si pomaže těloDarwinovo nepochopení vůdcem

kdyby národ židů kuřinci se podobal

snadno by se řešilo

jemnocitnýmna lince za hrdlo - na háku nepíply by věčné skoby rypáků

vnitřnosti do polívky malíři

a strojově separovat bílé maso krmenému nádoru

vegan házelzatím jsou pogromy dokonalou evolucí jednoho kmene

že by byl opravdu vyvolený - vědci spisovateli filosofy bankéři

a zbytek homo degeneruje-me

formulář pro komentáře a názory k textu