poezie a povídky vlado matuška
Kritika amatérských literárních serverů.


Kritika amatérských literárních serverů. Vlado Matuška: smetiště

Kritika amatérských literárních serverů.

Proč mimo nesporných přínosů mají literárních servery i negativní vliv na básnickou tvorbu? Amatérské literární servery totiž nutí píšícího autora být poplatným vkusu a přijetí.

Proto se stává hodnocení veršů odvislé na jisté líbivosti a schopnosti autora naslouchat sociální politice uvnitř komunity.

"Kvalitní" poezie pod tlakem vnitřních komunit a to včetně komunity kritiků, kteří poezii - tu více jindy méně - rozumí, dostává zcela jiné atributy.
Jenže zmínění kritici z těchto serverů – především sociálních než uměleckých - začínají mít vliv na poezii všeobecně a ti tak mohou definitivně odstřihnout od uznání jistý druh a možná ten nejpodstatnější druh básníků - básníků rebelů, kteří se nedokáží a ani nechtějí smířit se společností, bojují o změnu, zraňují, jsou nepříjemní a vymykají se normám i v básnickém projevu. Jsou jednoduše k zažitým poměrům asociální. Proto básníci s už tak nižšími nadějemi na uznání se vznikem internetové poezie stávají ještě méně přijatelní.

formulář pro komentáře a názory k textu