poezie a povídky vlado matuška
Slova slova slova bez titulu


Slova slova slova bez titulu Vlado Matuška: smetiště

Slova slova slova bez tituluKam se ženeš?

Kam se cpeš myšlenko má?

ty neakademická

když lidé nechtějí s-patřit

vylizuješ

na dnech jejich zrcadlo

a oni hladoví po kráse Narcisů

- kam? Kam se cpeš myšlenko má

neobtěžkaná titulem

lidem jsi lehká

v povětří vyloučená mizíš

za nehty zebe čistotamarně se tiskneš k papíru myšlenko

marně hledáš ústa bez pochlebu

mastnoty

člověka

s básníky nepečeš

a ze jména skeletu netyješmarně sebou mlátíš dušičko

pověšené kolejnice o kov o rezavou hranu

podliješ se a zmodráš

nezazníšpoplach!

formulář pro komentáře a názory k textu