poezie a povídky vlado matuška
Panenská průtrž


Panenská průtrž Vlado Matuška: smetiště

Panenská průtrž

Panenská průtrž



bezdětné učitelky zestárly

promisky byly v hledání

lesklého hřebce naběhlého v tepu

mocných údů nad Taxisem jen do slabin bodnout

dřít intelektuálním oraništěm - třídní důtky

co krok zchromlí se bořili v pravopisu

pod kopyty měkko

být

bít



_

plechem ještě teplo válců

vybroušené hlavy cinkají smrštěním

vločkám odtávají prsty paže žebro

pronikají ve štěrbiny - rozevírají vrásky a mrznou



zvedat již zbytečné kapotu od šmíru vyučeným







Od suchého k lapenému



zdá se mi že jsem motýl který si vzal do hlavy

že lítat z kytky na kytku ho nebaví

a rozhodl se hned

pro nejkrásnější květ

a jenom pro něj hodlá žít



jenže to už se v té písni nezpívá

že to byla masožravá květina





formulář pro komentáře a názory k textu