poezie a povídky vlado matuška
Zákroky


Zákroky možné básně do sbírky: Za nehty rez

Zákroky









Rodin



v blok skály

prohlédl hluboko     víc než sousedé

kde pukliny jizví vzdech



měnil

tesal údery dlátem

a těžká slova padala v prach



kámen přivoněl potu

procitli











splav



široké paže rozpřáhnul

napnul v provazci svalů

a mezi břehy

zasténal



důvěrni mu naložili      mnohé i víc

nestrhnul v proud životy

a nové stopy umožnil

v půdě

usmál se



…další…

formulář pro komentáře a názory k textu