poezie a povídky vlado matuška
Klasické téma


Klasické téma Poezie ze sbírky: Cestou do samoty prší tmou pruhy pomeranče

Klasické téma

Klasické téma

lidský krok

pod léta otevřeným nebem hvězdným

otvírá obydlí pot a dechžena sténá

výstřely z pušky

krví nalitý vyprazdňuje zásobníkcizí předměty v těle

pronikají

žena muž bratři sestry ve válce

nejmocnější začne v nádor bujet

až praskneprach zemi ozářil

jen na oka mžik hvězdný

shořelkráčím tmou přiložit ucho na kolejParafráze citátuDejte mi pevný bod a já pohnu jsoucnem

_

svým

formulář pro komentáře a názory k textu